1 Visitor Messages

  1. View Conversation
    Có nhiều ư kiến trái chiều nhau, và rất khó khăn trong việc truy thu thuế các doanh nghiệp trên dịch vụ kế toán thuế trọn gói. Có nhiều ư kiến cho rằng cần cải cách nhanh thủ tục kinh doanh cũng như thuế để vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư cũng vừa có thể truy thu thuế các doanh nghiệp trên.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
About helicopter

Basic Information


Statistics


Visitor Messages
Total Messages
1
Most Recent Message
March 24th, 2017 03:25 PM
General Information
Last Activity
March 31st, 2016 09:26 AM
Join Date
December 30th, 2013